Từ vựng về Transport trong IELTS Speaking 

Transport hay Transportation là một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong cả IELTS Speaking và IELTS Writing. Hãy cùng IELTSMindX mở rộng vốn từ vựng về Transport cực chất nhé!! 

Mục lục

Từ vựng về Transport

Từ vựng về Transport: Phương tiện giao thông

word/phrasepart of speechmeaningcommon collocationsexamplepronunciation
tramnounxe điện mặt đấtcatch/go on/take the tram, get on/off the tram, miss the tram, tram service/system, tram stop, (travel) by tramIn my opinion, the tram system is not as efficient as other means of public transport./træm /
coach*nounxe khách private/air-conditioned/luxury coach, go/travel by coach, coach journey/trip/tourI’d like to tour the country by coach./koʊtʃ/
yachtnoundu thuyềnluxury/private yacht, cruise on/sail a yacht, yacht club/marina, on/on board a yachtWe spent our holiday on a private yacht in the Caribbean./ jɑt/

Từ vựng về Transport: Roads & traffic

từ vựng về transport transportation
word/phrasepart of speechmeaningcommon collocationsexamplepronunciation
overpassnouncầu vượtfreeway/highway overpassTraffic in the area significantly improved thanks to the new overpass./ˈoʊ·vərˌpæs /
service roadnounđường phụon a/the service roadIn my city, truck traffic is not allowed on service roads./ ˈsɝː.vɪs ˌroʊd/
traffic jamnountắc đườnglong/severe traffic jam, be/get caught/stuck in a traffic jam, traffic jam on the (road)I was stuck in a traffic jam on my way here./ ˈtræf·ɪk ˌdʒæm/

Từ vựng về Transport: Transportation & the environment

word/phrasepart of speechmeaningcommon collocationsexamplepronunciation
emissionsnounsự thải ravehicle emissions, greenhouse gas/carbon dioxide emissions, cut/reduce/control emissions, emissions from (traffic)In my opinion, governments are not doing enough to reduce greenhouse gas emissions from traffic./iˈmɪʃ.ən/
noise pollutionnounô nhiễm tiếng ồnto tackle/ease/reduce noise pollution, noise pollution from (type of transport)Noise pollution from trains passing through residential areas is a major concern in my country./ ˈnɔɪz pəˌluː.ʃən/
environmentally-friendlyadjectivethân thiện với môi trườngenvironmentally- friendly vehicles/ transportation/ fuel/ alternativeElectric cars are a more environmentally-friendly alternative./ɪn.vaɪr.ənˌmen.t̬əl.i ˈfrend.li/

Từ vựng về Transport: Travel

word/phrasepart of speechmeaningcommon collocationsexamplepronunciation
abroadadjectiveliên quan đến nước ngoàitravel/go abroad, to be abroad, to move abroadIt’s much easier to travel abroad now than in the past./ əˈbrɔd/
business tripnounchuyến đi làm ăn/ công táctake/make a business trip, on a business tripI went to New York on a business trip./ˈbɪz·nəs trɪp/
commuteverb(or noun)di chuyểndaily/every day commute, to commute from/to (place)I commute to the city by bus every day./ kəˈmjut/

Từ vựng về Transport: The future of transportation

từ vựng về transport 1
word/phrasepart of speechmeaningcommon collocationsexamplepronunciation
space travelnoundu lịch không gianhuman/commercial space travel, the future of space travel, achieve space travel, to space travelThere’s a lot of interest in space travel these days./ spās ˈtravəl/
autonomous vehicle (also known as driverless car or self-driving car)nounphương tiện tự láibe driven by an autonomous vehicleI don’t believe autonomous vehicles can keep us safe./ɑːˈtɑː.nə.məs ˈvi·ɪ·kəl/
high-speed railnounđường sắt tốc độ caoby high-speed rail, high-speed rail network/route/service, high-speed rail accident/crash/disasterIn the future, high-speed rail networks will take over traditional rail systems./ˈhɑɪˈspid reɪl/

Idioms liên quan đến Transportation

idiommeaningexample
bumper to bumperđường tắc đến mức các xe đứng rất sát nhau và đi rất chậmThe traffic’s usually bumper to bumper all the way to work.
backseat driverĐây là những người không ở vị trí tài xế nhưng lại thích điều khiển, chỉ trích người lái về kĩ năng lái xe của họMy wife’s very much a backseat driver – she always tells me to speed up or slow down.
hit the roadrời một nơi nào đó để lên đường tới nơi khácI like to hit the road early when going on long journeys.
hitch a lift/ridequá giang, đi nhờ xeAfter the festival, we hitched a lift back to the city.
beat the trafficra đường trước giờ cao điểm để không bị tắcI always try to leave early in the morning so I can beat the traffic on my way to school.

Trên đây, IELTSMindX đã giới thiệu đến các bạn từ vựng về Transport/ Transportation chất và hữu ích. Các bạn có thể áp dụng vào trong bài thi IELTS Speaking và IELTS Writing chủ đề Sport! Chúc các bạn học tốt!! 

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài học về từ vựng chủ đề giáo dục, từ vựng chủ đề môi trường, và chủ đề sport để bổ sung toàn diện vốn từ vựng của mình nhé!!