Các từ nối trong IELTS Speaking – Linking words for IELTS Speaking

Mục lục

Định nghĩa từ nối 

Từ nối hay linking words là những từ hay cụm từ dùng để liên kết các vế tạo thành 1 câu phức. Việc dùng các linking words giúp bài nói của bạn mạch lạc, rõ ràng hơn, và người nghe cũng dễ dàng nắm bắt ý của bạn muốn nói.`

IELTSMindX giới thiệu với các bạn danh sách các từ nối trong IELTS Speaking hay được sử dụng kèm theo một số mẹo (tips) và những câu trả lời mẫu. 

Sử dụng từ nối trong IELTS Speaking

Nếu bạn muốn đạt được band 9 Speaking IELTS, thì ngoài thể hiện được vốn từ rộng, sử dụng đúng và linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp và hầu như không mắc lỗi phát âm, bạn còn cần phải nói mạch lạc và rõ ý. 

Điều này có nghĩa là bạn cần phải sử dụng hiệu quả và đúng ngữ pháp các linking words để bài nói của mình trở nên kết nối với nhau và có logic. Ngoài ra, các từ nối còn giúp bạn sắp xếp bài nói của mình mạch lạc và thể hiện được rõ ràng mối quan hệ giưa những ý mà bạn trình bày.

So sánh bài nói có từ nối và không có từ nối

linking words for ielts speaking và ví dụ

Bài nói không sử dụng từ nối

Should an event be prepared in advance?

Yes, by all means. Only few celebrations can be successfully organized on the spot without too much planning effort. It would be so easy to throw a surprise birthday party for a friend or a family member.

There’s such a wide range of products that one can buy at a Dollar store for such purposes – all sorts of paper cups, plastic plates and cutlery, single use tablecloths and so on. Most events do require a good deal of planning.

Family celebrations – Christmas, Thanksgiving, wedding anniversaries, wedding parties, product launches or various receptions simply can’t be spontaneous. Their organization needs a good plan. There are way too many aspects to take into account – the menu, guest list, or even gifts. Good planning of large events always equals order and peace of mind.

It is not uncommon for people to overplan their events and then, when something small deviates from the initial plan, it wreaks havoc on the whole event and the festive feeling associated with it. I don’t think we should plan every single detail of every single event. We should leave some space for adjustment in case the circumstances change.

Thoạt nhìn, bài nói trên khá là tốt, được phát triển ý khá là hợp lý. Người nói có mở đầu, thân bài, và kết luận. Bài nói cũng thể hiện được vốn từ vựng và ngữ pháp tốt, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra bài nói trên khá là cụt và thiếu sự kết nối mặc dù các ý được sắp xếp khá là logic. 

Mặc dù có ví dụ, lý do, giải thích hay ý kiến, nhưng bài nói trên chỉ dùng một ít linking words – dấu hiệu cho thấy sự chuyển ý, hay ví dụ. điều này làm cho người nghe khó theo dõi được ý của người nói và cả bài nói sẽ được nhận định là sắp xếp ý kém.

Chúng ta có thể cải thiện bài nói này bằng việc sử dụng từ nối trong IELTS Speaking vào những chỗ bạn muốn đưa ra ý kiến, thể hiện sự đối lập, đưa ra ví dụ, lý do hay thể hiện kết quả.

Bài nói có linking word

Should an event be prepared in advance?

Well , I have to say yes, by all means. I must admit that only few celebrations can be successfully organized on the spot without too much planning effort. For instance, it would be so easy to throw a surprise birthday party for a friend or a family member since there’s such a wide range of products that one can buy at a Dollar store for such purposes – all sorts of paper cups, plastic plates and cutlery, single use tablecloths and so on. Yet, most events do require a good deal of planning. Family celebrations like Christmas, Thanksgiving, wedding anniversaries, as well as wedding parties, product launches or various receptions simply can’t be spontaneous. Their organization needs a good plan because  there are way too many aspects to take into account – the menu, guest list, or even gifts. So good planning of large events always equals order and peace of mind. On the other hand, it is not uncommon for people to overplan their events and then, when something small deviates from the initial plan, it wreaks havoc on the whole event and the festive feeling associated with it. That is why  I don’t think we should plan every single detail of every single event, so that we leave some space for adjustment in case the circumstances change.

Các cụm từ nối thông dụng

các từ nối trong ielts speaking thêm thông tin

Cụm từ nối để thêm thông tin

 • and 
 • also
 • as well as
 • another reason is 

Cụm từ nối về thời gian

 • Now 
 • At the moment 
 • At the present
 • right now
 • these days
 • nowadays 
 • in the past 
 • before
 • then
 • at that time
 • years ago
 • when i was younger

Những từ nối thể hiện ý tưởng

 • I think one important thing is 
 • I guess one difference is 
 • i believe 
 • i suppose the main difference between X and Y is 

Từ nối về Nguyên nhân và giải pháp (causes and solutions)

 • I guess it is because
 • The main reason is 
 • It was caused by
 • Because
 • I suppose the best way to deal with this problem is 
 • I reckon the only answer is to
 • The best way to  solve this is

Cụm từ nối để đưa ra ví dụ:

Chú ý rằng “like” không nên sử dụng làm từ nối để đưa ra ví dụ trong phần IELTS Writing

 • For example 
 • for instance
 • such as 
 • like

Cụm từ nối làm rõ ý hơn

 • What i mean is
 • What i want to say is 
 • As i was saying
 • I mean

Cụm từ nối tương phản và nhượng bộ

Sử dụng những cụm từ nối này để so sánh và tương phản hoặc đưa ra sự nhượng bộ

 • but 
 • on the one hand 
 • one the other hand 
 • while 
 • although
 • or

Lời khuyên về việc sử dụng từ nối trong IELTS Speaking

lời khuyên sử dụng các từ nối trong ielts speaking
 • Đừng sử đừng sử dụng những từ nối quá học thuật và trang trọng cho những câu hỏi đơn giản về bản thân và đời sống
 • Không cần lo lắng về việc sử dụng lặp đi lặp lại những từ nối. IELTS speaking khác biệt so với IELTS writing. 
 • Những từ nối phổ biến trong IELTS speaking là and, but, because, also, like
 • Khác với phần IELTS Writing, những từ nối trong IELTS Speaking thường đơn giản hơn, và là những cụ từ tự nhiên. Điều này giúp giảm khảo dễ dàng theo dõi ý tưởng và câu chuyện của bạn.
 • Những cụm từ nối – Linking words này có thể là informal (ngôn ngữ thân mật). IELTS writing thì khác, chúng yêu cầu sử dụng một lượng lớn từ liên kết hơn.
 • “like” chỉ sử dụng để đưa ra ví dụ trong phần IELTS Speaking, và không nên sử dụng trong IELTS writing
 • Từ nối là một phần của sự mạch lạc và chiếm 25% số điểm của bài thi IELTS speaking.