Tổng hợp IELTS Writing task 1 bài mẫu của Simon

Nếu các bạn đang quan tâm đến IELTS Writing task 1 bài mẫu của Simon thì hãy đọc ngay bài dưới đây. Các bạn có thể tải tài liệu ở cuối bài.

Mục lục

Tại sao nên sử dụng IELTS Writing task 1 bài mẫu

  • Có một cái nhìn tổng quan về bài viết task 1 IELTS Writing trước khi bắt tay vào viết chi tiết. Làm quen dần với từng dạng bài và cách đưa ra câu hỏi của đề bài 
  • Biết mình còn đang yếu ở dạng bài nào: Sau khi tự làm và đối chiếu với bài writing ielts mẫu task 1, các bạn sẽ biết mình còn yếu ở dạng bài nào để ôn luyện nhiều hơn và cải thiện cho dạng bài đó. 
  • Các bài mẫu Writing task 1 IELTS cũng được coi như là một tư liệu khi bạn ôn luyện IELTS Writing task 1. Từ việc phân tích kỹ càng những bài viết mẫu điểm cao, bạn có thể góp nhặt, bổ sung vốn từ vựng và những cấu trúc ngữ pháp ăn điểm trong task 1 IELTS Writing.

Đọc thêm: Cách viết IELTS Writing task 1 chi tiết theo từng dạng bài

Kinh nghiệm phân tích IELTS Writing task 1

Một vài kinh nghiệm khi các bạn phân tích bài mẫu IELTS Writing task 1

  1. Các bạn nên tổng hợp IELTS Writing task 1 bài mẫu theo từng dạng bài: Line graph, bar chart, pie chart, Table, Mixed charts, Maps, Process. Để khi phân tích, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan, chung nhất về dạng bài đó.
  2. Nên phân tích ít nhất là 5 bài mẫu cho từng dạng bài. Hãy phân tích và sâu cho từng dạng bài, làm dạng nào, nhớ kỹ cách làm tổng quan của dạng bài đó
  3. Nên phân tích kỹ để xem cách dùng từ, cấu trúc câu, cách paraphrase như nào nhe.
  4. Hệ thống lại từ vựng và cấu trúc phổ biến của từng dạng bài. 

Ví dụ: 

  • Đầu tiên, mình sẽ phân tích xem họ paraphrasing ở Introduction như thế nào?
  • Họ nhìn nhận về xu hướng chung như nào trong phần Overview. Họ chọn những xu hướng, đặc điểm gì để viết phần này? Tại sao lại chọn vậy? và có quy tắc chung nào áp dụng được cho mọi bài IELTS Writing task 1 khác hay không?
  • Sang phần Details, họ chia khổ bài viết như nào? Theo tiêu chí nào? Cách họ phân tích, nhóm số liệu ra sao.

Các bước học theo bài mẫu của Simon

Bước 1: Trước khi viết, đọc đề bài, nhận dạng được chuẩn xác các dạng bài. Rồi từ đó lên dàn bài cho bài viết. 

Ở bước này, các bạn nên đọc lướt qua đề của tất cả cá dạng bài để có cái nhìn tổng quát về IELTS Writing task 1. Nhớ là đọc đề bài, chứ không phải bài mẫu nha

Bước 2: Viết bản nháp

Viết bản nháp đầu tiên, không cần quá hoàn hảo. Không cần quá để ý các chi tiết quá nhỏ mà chỉ cần viết. Đối với các bạn ở mức độ nền tảng thì có thẻ tham khảo các cấu trúc câu, hay những template tùy theo dạng bài.

Bước 3: Đối chiếu với bài mẫu Writing IELTS task 1 

Đây là bước quan trọng nhất, bạn cần phải làm kỹ bước này. Ở bước này, bạn cần tập trung phân tích kỹ từng cấu trúc câu nhỏ và cách triển khai ý của bài mẫu, sau đó đúc kết những phần hay mà có thẻ áp dụng cho bài viết của mình.

Bước 4: Viết lại bài của mình

Sau khi đã chắt lọc được những phần hay của bài mẫu rồi, hãy áp dụng nó để viết lại thành 1 bài chất lượng nhất.. Lần này hãy viết trong thời gian 20 phút và từ 150 từ trở lên nha. 

Các bài Writing IELTS task 1 mẫu cho từng dạng bài  

Bài mẫu IELTS Writing task 1 line graph

Internet Users as percentage of population

bài mẫu ielts writing task 1 line graph

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009.

It is clear that the proportion of the population who used the Internet increased in each country over the period shown. Overall, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the Internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in Internet usage.

In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%. The figures for Canada and Mexico were lower, at about 10% and 5% respectively. In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%.

By 2009, the percentage of Internet users was highest in Canada. Almost 100% of Canadians used the Internet, compared to about 80% of Americans and only 40% of Mexicans.

(151 words)

Bài mẫu IELTS Writing task 1 bar chart

bài mẫu ielts writing task 1 bar chart

The first bar chart shows changes in the number of marriages and divorces in the USA, and the second chart shows figures for the marital status of American adults in 1970 and 2000.

It is clear that there was a fall in the number of marriages in the USA between 1970 and 2000. The majority of adult Americans were married in both years, but the proportion of single adults was higher in 2000.

In 1970, there were 2.5 million marriages in the USA and 1 million divorces. The marriage rate remained stable in 1980, but fell to 2 million by the year 2000. In contrast, the divorce rate peaked in 1980, at nearly 1.5 million divorces, before falling back to 1 million at the end of the period.

Around 70% of American adults were married in 1970, but this figure dropped to just under 60% by 2000. At the same time, the proportion of unmarried people and divorcees rose by about 10% in total. The proportion of widowed Americans was slightly lower in 2000.

(174 words)

Bài mẫu IELTS Writing task 1 table

bài mẫu ielts writing task 1 table

The table shows data about the underground rail networks in six major cities.

The table compares the six networks in terms of their age, size and the number of people who use them each year. It is clear that the three oldest underground systems are larger and serve significantly more passengers than the newer systems.

The London underground is the oldest system, having opened in 1863. It is also the largest system, with 394 kilometres of route. The second largest system, in Paris, is only about half the size of the London underground, with 199 kilometres of route. However, it serves more people per year. While only third in terms of size, the Tokyo system is easily the most used, with 1927 million passengers per year.

Of the three newer networks, the Washington DC underground is the most extensive, with 126 kilometres of route, compared to only 11 kilometres and 28 kilometres for the Kyoto and Los Angeles systems. The Los Angeles network is the newest, having opened in 2001, while the Kyoto network is the smallest and serves only 45 million passengers per year.

(185 words)

Bài mẫu IELTS Writing task 1 pie chart

bài mẫu ielts writing task 1 pie chart

The pie charts compare the amount of electricity produced using five different sources of fuel in two countries over two separate years.

Total electricity production increased dramatically from 1980 to 2000 in both Australia and France. While the totals for both countries were similar, there were big differences in the fuel sources used.

Coal was used to produce 50 of the total 100 units of electricity in Australia in 1980, rising to 130 out of 170 units in 2000. By contrast, nuclear power became the most important fuel source in France in 2000, producing almost 75% of the country’s electricity.

Australia depended on hydro power for just under 25% of its electricity in both years, but the amount of electricity produced using this type of power fell from 5 to only 2 units in France. Oil, on the other hand, remained a relatively important fuel source in France, but its use declined in Australia. Both countries relied on natural gas for electricity production significantly more in 1980 than in 2000. 

(170 words)

Bài mẫu IELTS Writing task 1 map

bài mẫu ielts writing task 1 map

The first picture shows the layout of an art gallery, and the second shows some proposed changes to the gallery space.

It is clear that significant changes will be made in terms of the use of floor space in the gallery. There will be a completely new entrance and more space for exhibitions.

At present, visitors enter the gallery through doors which lead into a lobby. However, the plan is to move the entrance to the Parkinson Court side of the building, and visitors will walk straight into the exhibition area. In place of the lobby and office areas, which are shown on the existing plan, the new gallery plan shows an education area and a small storage area.

The permanent exhibition space in the redeveloped gallery will be about twice as large as it is now because it will occupy the area that is now used for temporary exhibitions. There will also be a new room for special exhibitions. This room is shown in red on the existing plan and is not currently part of the gallery.

(178 words, band 9)

Bài mẫu IELTS Writing task 1 process

bài mẫu ielts writing task 1 process

The picture illustrates the way in which water passes from ocean to air to land during the natural process known as the water cycle.

Three main stages are shown on the diagram. Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually runs back into the oceans again.

Beginning at the evaporation stage, we can see that 80% of water vapour in the air comes from the oceans. Heat from the sun causes water to evaporate, and water vapour condenses to form clouds. At the second stage, labelled ‘precipitation’ on the diagram, water falls as rain or snow.

At the third stage in the cycle, rainwater may take various paths. Some of it may fall into lakes or return to the oceans via ‘surface runoff’. Otherwise, rainwater may filter through the ground, reaching the impervious layer of the earth. Salt water intrusion is shown to take place just before groundwater passes into the oceans to complete the cycle.

(156 words, band 9)

Tải tài liệu tại đây

IELTSMindX đã chia sẻ với bạn tổng hợp IELTS Writing task 1 bài mẫu của Simon với từng dạng bài khác nhau. Chúc các bạn sử dụng tài liệu đạt kết quả tốt.