Cách học IELTS Speaking Vocabulary theo chủ đề

Mục lục

 • Học từ vựng về nhiều chủ đề khác nhau
 • Ghi chú lại các từ vựng và cách diễn đạt khi bạn đọc sách, báo, hay nghe nhạc, xem phim
 • Luôn học từ vựng trong ngữ cảnh cụ thể
 • Học collocations của những từ mới
 • Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật khác nhau để ghi nhớ từ vựng
 • Luyện tập thật nhiều và áp dụng từ mới vào quá trình luyện tập, giúp từ mới trở thành “active vocabulary”

Loại từ vựng nào được dùng trong IELTS Speaking

cac loại từ vựng ielts speaking vocabulary

Chúng ta có thể biết IELTS Speaking vocabulary nào được sử dụng trong IELTS Speaking, giúp chúng ta đạt điểm cao ngay trong bảng 4 tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking

Collocations

Collocation là một cụm từ gồm các từ thường đi với nhau

Ví dụ: black tea, spicy food, heavy rain,

Idiomatic expressions

Idiom hay thành ngữ tiếng Anh là những câu nói mang ý nghĩa khác hoàn toàn với nghĩa của từng từ đơn lẻ tạo thành câu đó.

Ví dụ:
He kicked the bucket (= He died)

I am tickled pink (= I am very happy)

Một vốn từ vựng rộng đủ để thảo luận về nhiều của đề khác nhau sẽ bao gồm:

 • Synonyms – Từ đồng nghĩa: pretty and beautiful
 • Antonyms – Từ trái nghĩa: big and small
 • Word families – Những từ có chung gốc: economic (adj.), economy (n.), economise (v.)…)

Vocabulary về những chủ đề quen thuộc.

Đây là những từ vựng mà bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bao gồm từ vựng liên quan đến gia đình, thói quen, công việc, học tập, mua sắm.

Vocabulary về chủ đề không quen thuộc

Đây là những chủ đề bạn không hay thảo luận hàng ngày, bao gồm như: Climate Change, economics, globalisation, law và những chủ đề tương tự. Hay thậm chí là những chủ đề mang tính chuyên môn hơn như photography, fishing, calligraphy, leadership…

Phong cách nói được dùng trong IELTS Speaking

ielts speaking vocabulary 1

This is includes using spoken rather than written language, and natural conversational language rather than an academic language. Trong phần thi IELTS Speaking, ngôn ngữ được sử dụng là ngôn ngữ nói và ngôn ngữ được sử dụng các cuộc hội thoại tự nhiên. Chứ không sử dụng ngôn ngữ học thuật như trong IELTS Writing.

Ví dụ:

Bạn nên nói: I get up at six

Bạn không nên nói: I arise from my slumber at six o’clock

Phrasal verbs

Finally, I would also add, it is worth spending time learning phrasal verbs, as these are extremely common in spoken English and will help you sound much more natural. Phrasal verbs là từ vựng cực kỳ phổ biến trong văn nói tiếng Anh. Và phrasal verbs cũng giúp bạn nói nghe tự nhiên hơn rất nhiều.

Phrasal verbs cơ bản là động từ đi với một giới từ ở đằng sau.

Ví dụ:

To put off (= to postpone)

To take away (= to remove)

To cut down on (= to reduce)

Đọc thêm: Các cấu trúc câu trong IELTS Speaking part 2

Có thực sự tồn tại IELTS Speaking vocabulary band 9?

Khổng hẳn là vậy. Bạn không nên cố sử dụng những từ cao siêu mà bạn không biết rõ cách dùng. Khi đó bạn sẽ dễ mắc lỗi về cách sử dụng đúng của từ vựng và sẽ bị trừ điểm.

Một chiến thuật để học từ vựng hiệu quả cho bài thi IELTS Speaking của bạn đó là học từn vựng đúng với level hiện tại của bạn (Ví dụ band 6) cùng với đó là từ vựng trên 1 level của bạnthe (Ví dụ band 7)

Làm thế nào để lưu lại từ mới

Bạn đang học IELTS và nghe một bài nói mẫu. Bạn nghe được một vài từ mới mà bạn nghĩ là quan trọng. Lúc đó bạn hãy:

 1. Viết ngay xuống từ vựng đó và dạng của từ mới (danh từ hay động từ hay tính từ…)
 2. Kiểm tra collocation của từ đó. Bạn có thể dụng OZDIC để tìm collocation
 3. Viết một câu mẫu chưa từ mới đó để bạn biết cách dụng cuả từ vựng
 4. Ghi âm lại cách phát âm của từ mới đó

Cách nhớ từ vựng IELTS Speaking

cải thiện ielt speaking vocabulary

Luyện tập sử dụng từ mới thường xuyên

Hãy ôn tập lại từ mới trước khi bạn đi ngủ. Và tiếp tục ôn lại vào ngày hôm sau.
Việc ôn tập thường xuyên sẽ biến “Passive vocabulary” (từ vựng bạn có thể nhận ra nghe nghe hoặc đọc, nhưng không thể sử dụng chúng trong khi nói) của bạn trở thành “Active vocabulary” (từ vựng bạn vừa nhận ra khi nghe và đọc vừa có thể sử dụng khi nói và viết)

Luôn học từ vựng trong ngữ cảnh cụ thể

Học từ vựng trong ngữ cảnh giúp bạn biết cách sử dụng từ vựng đó một cách chính xác. Để nói tiếng Anh tự nhiên, bạn nên học từ vựng từ các nguồn ví dụ:
TV debates
Talk shows (e.g. https://www.youtube.com/user/GMB)
Soap operas or sitcoms
Podcasts
Radio
IELTS sample answers (in audio or video format)

Khi học từ vựng qua việc nghe bạn có thể biết rằng từ vựng đó được dùng trong văn nói, chứ không phải văn viết. Ngoài ra, bạn còn biết được ngữ cảnh, tình huống mà từ vựng đó được sử dụng, collocations của từ đó, cũng như cách phát âm chuẩn và ngữ điệu.

IELTSMindX đã giới thiệu với các bạn cách học IELTS Speaking vocabulary hiệu quả, cũng như phân loại các loại từ vựng bạn cần tập trung học để đật điểm cao cho bài thi IELTS Speaking của mình.