Dàn bài IELTS Writing task 2 theo từng dạng bài

Dàn bài IELTS Writing task 2 hay còn gọi là outline/ template được ví như là khung nhà của một bài viết vậy. Bạn lập dàn bài tốt thì bài viết của bạn sẽ mạch lạc, dễ dàng đạt điểm cao hơn là việc bạn chỉ cắm đầu vào viết mà không lập dàn bài.

IELTSMindX chia sẻ với các bạn các bước lập dàn bài IELTS Writing task 2IELTS Writing task 2 outline cho từng dạng bài trong bài viết dưới đây nha.

Mục lục

Sự cần thiết của việc lập dàn bài IELTS Writing task 2

sự quan trọng dàn bài ielts writing task 2
 • Giúp bài viết không lạc đề, đúng topic  
 • Tổ chức bố cục bài viết logic, ý nào trước, ý nào sau
 • Sắp xếp các ý trong từng đoạn thân bài để làm vững chắc luận điểm chính
 • Tiết kiệm thời gian khi làm bài

Các yếu tố quan trọng cần lập trước là:

 • Ý để viết hay Main ideas
 • Lý do hoặc sự giải thích cho ý để viết hay Supporting ideas 
 • Ví dụ minh họa (Examples)
 • Sắp xếp ý, bố cục bài viết
 • Từ vựng: bạn cần chuẩn bị từ vựng đồng nghĩa với các từ khóa trong đề bài đẻ paraphrasing và từ vựng để phát triển ý, đưa ra ví dụ minh họa cho ý mà bạn muốn viết

Các bước lập dàn bài IELTS Writing task 2 

Bước 1: Phân tích đề

Ở bước này các bạn cần phải xác định chủ đề của đề bài là gì, có phải là các chủ đề thường gặp trong ielts writing task 2 hay không? Dạng bài cần viết là dạng bài nào trong các dạng bài IELTS Writing task 2, đề bài yêu cầu những gì. 

Bước 2: Tìm và phát triển ý (Brainstorming)

brainstorm dàn bài ielts writing task 2


Khi luyện tập hãy cố gắng đưa ra càng nhiều ý tưởng các tốt cho đến khi bạn không nghĩ thêm ý tưởng nào mới nữa.

Hãy thử google và tìm các ý khác mà bạn chưa nghĩa ra. Bạn có thể thấy một vài ý mới tìm sẽ dễ viết hơn với vốn từ vựng của bạn

Hãy thử đưa ra ý kiến theo cả 2 chiều đồng ý và không đồng ý.

Bước 3: Lựa chọn ý để viết

Bước này bạn cần chọn ra từ 2-3 ý và đảm bảo các yêu cầu sau:
* Vốn từ vựng của bạn đủ nhiều để phát triển ý đó 

 • Các ý đó phù hợp với hướng viết bài của bạn. Ví dụ như hướng bạn viết bài đang là agree, thì bạn sẽ thông thể chọn ý disagree được dù ý đó có dễ viết hơn đối với bạn.

Bước 4: Chuẩn bị từ vựng 

Bạn cần liệt kê các từ vựng liên quan đến chủ đề đề bài và các từ đồng nghĩa với từ khóa chính. Việc này giúp các bạn định hình trước được câu cần viết trong bài.

Đọc thêm: Từ vựng IELTS Writing task 2 theo từng chủ đề

Bước 5: Sắp xếp ý cho bài viết: 

Sắp xếp các ý đã chọn vào sao cho logic và hợp lý. 

Ghi chú ngắn gọn vào các ý để bạn dễ dạng biết được chỗ đó mình cần viết gì.

Dàn bài Writing IELTS task 2 theo từng dạng bài

Dạng Opinion:

Đề bài thường đưa ra 1 hoặc 2 ý kiến và yêu cầu người viết cần đưa ra quan điểm của mình về vấn đề đó.

– Câu hỏi của dạng bài Opinion

+ Do you agree or disagree?

+ To what extent do you agree or disagree?

1. Introduction

Câu 1: paraphrase giới thiệu chủ đề

– Many people argue that SVO (quan điểm)

– It is widely argued that SVO (quan điểm)

– Some people believe that SVO (quan điểm)

– It is true that SVO (quan điểm 1) ….. while nobody can deny that/ some people believe that SVO (quan điểm 2)

Câu 2: Trả lời câu hỏi 1 cách chung chung (tức là nêu quan điểm của bản thân)

Có 3 cách giải quyết:

– Hoàn toàn đồng ý (completely agree)

+ Personally, I completely agree with this view

+ Personally, I completely agree that SVO

– Hoàn toàn không đồng ý (completely disagree)

+ Personally, I completely disagree with this view

+ Personally, I completely disagree that SVO

 • Lưu ý: Personally có thể thay bằng In my opinion, However

– Đồng ý 1 phần

+ While I accept that SVO, I believe that SVO

+ Personally, I partly agree with this opinion for a number of reasons.

2. Body 1

– There are two main reasons why….

– It is understandable why ….

– It might be a good idea to V

+ One reason (for N/ Ving) is that SVO

+ Perhaps the strongest/ compelling/ important reason (for N/ Ving) is that SVO

+ The first reason is that SVO

+ Another reason is that SVO

+ The second reason is that SVO

3. Body 2

– However, I would argue that SVO

– However, it seems to me that SVO

– However, I am convinced that SVO

– However, I strongly/ firmly believe that SVO

4. Conclusion

– In conclusion, it seems to me that SVO

– In conclusion, for the reasons I have mentioned above, I strongly believe that SVO

Dạng discussion 

Đề bài đưa ra 2 quan điểm trái chiều về một vấn đề và yêu cầu người viết thảo luận

2 quan điểm trên, có thể đưa thêm ý kiến cá nhân của người viết (nếu đề bài yêu cầu)

– Yêu cầu của đề:

+ Discuss both views (chỉ cần thảo luận về 2 quan điểm, tuyệt đối không được đưa quan điểm cá nhân)

+ Discuss both views and give your own opinion (thảo luận 2 quan điểm và đưa ra quan điểm cá nhân )

1. Introduction (2 câu)

Câu 1: paraphrase giới thiệu chủ đề

– Some people argue that SVO = It is argued that SVO

– People have different views about

– It is true that N/ Nph/ Ving remains a source of controversy

Câu 2: giới thiệu 2 quan điểm

 Đối với bài discuss đơn thuần (không yêu cầu nêu quan điểm cá nhân)

– While many people believe that SVO (quan điểm 1), others think that SVO (quan điểm 2)

 Đối với bài Discuss + Opinion

– While some people believe that SVO, I would argue that SVO (quan điểm mình đồng ý)

2. Body 1: bàn luận về quan điểm 1 (thường là bàn luận về benefits/ drawbacks hoặc reasons)TEMPLATES WT2

– On the one hand, it is beneficial for smb to do smt. / On the one hand Ving/ N/ Nph is beneficial in some ways.

– On the one hand, there are a variety of reasons why SVO.

– On the one hand, this trend has some notable drawbacks.

3. Body 2: Bàn luận về quan điểm 2 (thường là bàn luận về benefits/ drawbacks hoặc reasons)

Đề Discuss đơn thuần

– On the other hand, it is beneficial for smb to do smt. / On the other hand Ving/ N/ Nph is beneficial in some ways.

– On the other hand, there are a variety of reasons why SVO.

– On the other hand, this trend has some notable drawbacks.

Đề Discuss + Opinion

– On the other hand, I (strongly/ firmly) believe that N/ Nph/ Ving can also benefit N

– On the other hand, it seems to me that it is better to V

– On the other hand, I would argue that the benefits of N/ Nph outweigh the disadvantages.

– On the other hand, I believe that the benefits are more significant than such disadvantages.

4. Conclusion: tóm tắt 2 quan điểm và quan điểm cá nhân (nếu đề bài yêu cầu)

Đề Discuss

– In conclusion, it seems evident that both Ving/ N/ Nph (quan điểm 1) and Ving/ N/Nph (quan điểm 2) each have their own unique advantages.

Đề Discuss + Opinion

– In conclusion, although Ving/ N/ Nph is advantageous to some extent, it seems to me that it is better to V (quan điểm mình đồng ý)

– In conclusion, although there are some drawbacks ….., it seems to me that it is more advantageous for smb to V

– In conclusion, although there are strong arguments for both views, it seems to me that on the whole it is beneficial that SVO

LINK tải tài liệu dàn bài IELTS Writing task 2 đầy đủ các dạng bài


Trên đây là hướng dẫn lập dàn bài IELTS Writing task 2 cũng như outline ielts writing task 2 theo từng dạng bài. Hãy áp dụng các dàn bài mẫu vào bài viết của mình để tự tin hơn khi viết và dễ dàng đạt được mục tiêu IELTS Writing mà mình đề ra nha.