Cách dùng may và might trong tiếng Anh

Mục lục

Chỉ khả năng của một sự việc

maymight được biết đến là các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh. Chúng dùng để chỉ khả năng xảy ra của một hiện tượng, sự việc.

Tuy nhiên, chúng lại mang hai sắc thái nghĩa có phần khác nhau.

cách sử dụng may và might về khả năng

may dùng để diễn tả khả năng xảy ra của sự việc có độ chắc chắn cao hơn 50%.

Ví dụ: 

 • It’s sunny this weekend, we may go swimming on Sunday.
  (Cuối tuần này trời nắng, chúng ta có thể đi bơi vào chủ nhật.)
 • I haven’t seen him come out yet. He may be in his office.
  (Anh ta không ở trong phòng. Anh ấy có thể ở trong văn phòng.)

might có chức năng tương tự như may, tuy nhiên khả năng xảy ra của hành động có độ chắc chắn không cao, dưới 50%.

Ví dụ: 

 • He might be back at any moment.
  (Anh ấy có thể sẽ về bất cứ lúc nào.)
 • The teacher might call my parents.
  (Cô giáo có thể sẽ gọi cho bố mẹ của tôi.)

Cách sử dụng may và might dùng để xin phép

cách sử dụng may

Ngoài việc được sử dụng để diễn tả khả năng thì maymight còn có thể được dùng khi người nói muốn xin phép một điều gì đó.

Ví dụ:

 • may I interrupt you for a moment?
  (Tôi có thể ngắt lời bạn một chút không?
 • may I come in?
  (Tôi có thể vào không?

Tuy đều mang nghĩa xin phép, nhưng might thì nhún nhường và lịch sự hơn. Muốn uống thêm một ly rượu trong buổi tiệc toàn dân sang trọng, bạn có thể nói:

 • I wonder if I might have a little more wine

Lưu ý: Dùng maymight trong cách nói báo cáo hay gián tiếp đã được cho phép sử dụng cái gì đó, nhưng chỉ dùng might như là thì quá khứ của may:

 • The professor says that we may use this lab
 • The professor told me that we might use his office for this seminar

Cách sử dụng may và might có thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp

cách sử dụng may và might thay thế cho nhau

Trong văn nói, thông thường đa số các trường hợp might đều có thể thay thế cho may. Lúc này câu nói sẽ mang nghĩa trang trọng hơn.

Ví dụ:

 • He may/ might be playing soccer.
  (Anh ấy có thể đang chơi đá bóng.)
 • She may/ might be going shopping.
  (Cô ấy có thể đang đi mua sắm.)

may/might as well

Thỉnh thoảng chúng ta muốn cho ai đó một lựa chọn tối ưu, chúng ta cũng có thể dùng may/might as well:

 • It is so boring today.  We may as well go home.
 • We might as well go out (hàm ý nói chẳng có việc gì xứng đáng hơn là đi chơi) Nhưng khi nói: We’d better go out thì hàm ý nói chúng ta phải đi chơi.

Các cách dùng khác của may

may (chứ không phải might) có thể dùng để chúc tụng hay nói về hi vọng:

 • may you both be very happy (chúc mừng đôi uyên ương hay gì đó)
 • may God be with you (cầu nguyện thánh thần gì đó!)
 • may she rest in peace (cầu nguyện cho người quá cố)

may cũng có thể dùng thay thế cho although, despite, even if:

 • Thay vì nói: Even if he is clever, he hasn’t got much common sense
 • Có thể nói: He may be clever, but he hasn’t got much common sense
 • You might/may be my boss, but that doesn’t mean you are better than me

Dùng may để … cấm, nhưng cấm lịch sự.

 • Students may not use this lecture theatre

Đó là cách nói nhẹ nhàng. Nếu cần mạnh hơn, có thể dùng must not:

 • Students must not use this lecture theatre

Cách dùng khác của might

might cũng có thể thay thế cho cách nói “would perhaps: might, chứ không phải may, là từ dùng có điều kiện:

 • Thay vì nói: Don’t break the bottle. Perhaps you would get hurt
 • Chúng ta có thể nói gọn hơn: Don’t break bottle. You might get hurt
 • Hoặc: If the patient went to bed for an hour, she might feel better

might có thể dùng để nói về một sự việc có thể xảy ra nhưng không xảy ra trong quá khứ:

 • If the weather was good, I might have gone out yesterday

Đặt câu hỏi: không nên dùng may để hỏi về một sự kiện có khả năng xảy ra, mà nên dùng might:

 • Không nên nói: may you go shopping tonight?
 • Nên nói: Are you likely to go shopping tonight?
 • Hoặc nên nói: might you go shopping tonight?

Bài tập luyện tập cách sử dụng may và might

luyện tập cách sử dụng may và might

Bài 1: Write these sentences in a different way using may or might.

 1. Perhaps William is in her office. He might be in her office.
 2. Perhaps William is free. 
 3. Perhaps she is doing homework. 
 4. Perhaps she wants to be alone. 
 5. Perhaps she was ill yesterday.
 6. Perhaps she went home early. 
 1. Perhaps she is going to the cinema. 
 2. Perhaps she was working at 7 pm yesterday. 
 3. Perhaps she doesn’t want to see you. 
 4. Perhaps He isn’t working today.

Bài 2. Pose sentences with the available words.

 1. I can’t find Jeff anywhere. I wonder where he is.
  a. (he/go/shopping) He might have gone shopping.
  b. (he/play/tennis) He might be playing tennis.
 2. I’m looking for Sarah. Do you know where she is?
  a. (she/watch/TV/in her room)
  b. (she/go/out) 
 3. I can’t find my umbrella. Have you seen it?
  a. (it/be/in the car)
  b. (you/leave/in the restaurant last night) 
 4. Why didn’t Dave answer the doorbell? I’m sure he was at home at the time.
  a. (he/go/to bed early)
  b. (he/not/hear/the doorbell)
  c. (he/be/in the shower) 

Đáp án

Bài 1.

 1. He might be in her office.
 2. He might be free.
 3. She may be working.
 4. She may want to be alone.
 5. Yesterday she might have been ill.
 6. She might have gone home early.
 7. She may be going to the cinema.
 8. She might be working at 7pm yesterday.
 9. She may not want to see you.
 10. He might not be working today.

Bài 2

 1. a. He might have gone shopping.
  b. He might be playing tennis.
 2. a. She may be watching TV in her room.
  b. She might have gone out.
 3. a. It may be in the car.
  b. You might forget it when you left the restaurant the day before.
 4. a. He might go to bed early.
  b. He might not hear the doorbell.
  c. He might be in the shower.

Trên đây IELTSMindX đã tổng hợp lại đầy đủ các cách dùng của may và might. Kèm theo đó là 2 bài tập để các bạn luyện tập cách sử dụng của 2 động từ khuyết thiếu này. Qua bài viết này, IELTSMindX tin rằng các bạn có thể tự tin sử dụng may và might trong tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!