12 thì trong tiếng Anh – Công thức, cách dùng và bài tập

12 thì trong tiếng Anh là phần kiến thức ngữ pháp cơ bản nhất mà ai cũng phải nắm vững khi học tiếng Anh. Cùng IELTSMindX tìm hiểu chi tiết 12 thì cơ bản trong tiếng Anh cũng như cách nhớ 12 thì này nha. 

Mục lục

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN – Simple Present tense

Thì hiện tại đơn (Simple present tense) dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục, khả năng.

Công thức thì hiện tại đơn

cấu trúc thì hiện tại đơn

Cách dùng thì hiện tại đơn

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

Ví dụ: The sun rises in the East and sets in the West (Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây)

 • Thì hiện tại đơn diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên, một thói quen ở hiện tại.

Ví dụ: He gets up early every morning.(Anh dậy sớm mỗi sáng.)

Lưu ý: Quy tắc thêm s/es tại bài viết chi tiết về thì hiện tại đơn.

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một năng lực của con người

Ví dụ: He plays badminton very well (Anh ấy chơi cầu lông rất giỏi)

 • Ngoài ra, thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch đã được sắp xếp trong tương lai, đã có lịch trình sẵn, đặc biệt là trong việc di chuyển.

Ví dụ: The train leaves at 8 am tomorrow (Tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng ngày mai)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Trong câu có chứa các trạng từ chỉ tần suất  như:

 • Every day/ week/ month…: mỗi ngày/ tuần/ tháng
 • Often, usually, frequently: thường
 • Sometimes, occasionally: thỉnh thoảng
 • Always, constantly: luôn luôn
 • Seldom, rarely: hiếm khi

Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous

Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense) dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm chúng ta nói, và hành động đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra)

Công thức thì hiện tại tiếp diễn

cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

 • Diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài tại một thời điểm ở hiện tại.

Ví dụ: The children are playing basketball now. (Bọn trẻ đang chơi bóng rổ bây giờ.)

 • Thường tiếp theo sau mệnh lệnh, câu đề nghị.

Ví dụ: Look! The child is crying. (Nhìn xem! Đứa trẻ đang khóc.)

 • Diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại, dùng phó từ ALWAYS, mang tính chất phàn nàn

Ví dụ: She is always borrowing our books and then she doesn’t remember. (Cô ấy luôn mượn sách của chúng tôi và sau đó cô ấy không nhớ.)

 • Diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở trong tương lai gần)

Ví dụ: Tomorrow, I am taking to the train to Hai Phong to visit a relative (ngày mai, tôi sẽ đi tàu tới Hải Phòng để thăm người thân)

Lưu ý: Không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với những từ chỉ cảm giác, tri giác như: like (thích), need (cần), want (muốn), know (biết) , think (nghĩ), believe (nhớ)…

Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có chứa các các từ sau:

 • Now: bây giờ
 • Right now
 • Listen!: Nghe nào!
 • At the moment
 • At present
 • Look!: nhìn kìa
 • Watch out!: cẩn thận!
 • Be quiet!: Im lặng

Thì hiện tại hoàn thành – Present Perfect

Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.

Công thức thì hiện tại hoàn thành

cấu trúc thì hiện tại hoàn thành

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

 • Diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.
 • Diễn tả sự lặp đi lặp lại của 1 hành động trong quá khứ.
 • Được dùng với since và for.
 •  Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.). Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu.
 • For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ). Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu.

Ví dụ: I’ve done all my homework (Tôi đã làm tất cả bài tập về nhà)

      She has lived in London all her life (Cô ấy đã sống ở London cả đời)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Trong câu thường chứa các các từ sau:

 • Just, recently, lately: gần đây, vừa mới
 • Already : đã….rồi , before: đã từng
 • Not….yet: chưa
 • Never, ever
 • Since, for
 • So far = until now = up to now: cho đến bây giờ
 • So sánh nhất

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous tense) là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại.

Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

cấu trúc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một sự việc bắt đầu từ quá khứ và tiếp diễn đến hiện tại.

Ví dụ: She has been learning English for 10 years. (Cô ấy đã học tiếng Anh được 10 năm)

 • Diễn tả hành động vừa kết thúc với mục đích nêu lên tác dụng và kết quả của hành động ấy.

Ví dụ: I am exhausted because I have been working all day. (Tôi kiệt sức bởi vì tôi đã làm việc cả ngày)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Các từ để nhận biết:

 • All day, all week, all month: cả ngày/ tuần/tháng
 • Since, for

Thì quá khứ đơn– Simple Past

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ

Công thức thì quá khứ đơn

cấu trúc thì quá khứ đơn

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại thời điểm trong quá khứ. 

Ví dụ: I did my homework. (Tôi đã làm bài tập về nhà của tôi.)

 • Diễn tả những hành động xảy ra liên tiếp tại trong thời điểm quá khứ.

Ví dụ: Yesterday morning, I ate breakfast then I went to school. (Sáng hôm qua, tôi ăn sáng sau đó tôi đi học.)

 • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra tại thời điểm trong quá khứ 

Ví dụ: When I was studying, my brother watched the movie. (Khi tôi đang học, anh trai tôi xem phim.)

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Các từ thường xuất hiện:

 • Ago: cách đây…
 • In…
 • Yesterday: ngày hôm qua
 • Last night/month…: tối qua, tháng trước

Cách phát âm -ed

Trong thì quá khứ các động sẽ được thêm đuôi “ed” vào sau động từ trừ một số động từ bất quy tắc. Các bạn tham khảo về cách phát âm ed:

 • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ 
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những động từ quá khứ thuộc trường hợp còn lại.

Thì quá khứ tiếp diễn – Past Continuous

Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đang diễn ra xung quanh một thời điểm trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ tiếp diễn

 • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O

Ví dụ: She was watching TV at 8 o’clock last night. (Tối hôm qua lúc 8 giờ cô ấy đang xem tv)

 • Phủ định: S + was/were + not + V_ing + O

Ví dụ: She wasn’t watching TV at 8 o’clock last night. (Tối hôm qua lúc 8 giờ cô ấy không xem tv)

 • Nghi vấn: Was/were + S + V_ing + O?

Ví dụ: Was she watching TV at 8 o’clock last night? (Có phải tối hôm qua lúc 8 giờ cô ấy đang xem TV?)

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Trong câu xuất hiện các từ:

 • At 5pm last Sunday
 • At this time last night
 • When/ while/ as
 • From 4pm to 9pm…

Thì quá khứ hoàn thành – Past Perfect

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Công thức thì quá khứ hoàn thành

cấu trúc thì quá khứ hoàn thành

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

 • Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm ở trong quá khứ.

Ví dụ: By 4pm yesterday she had left his house. (Cô ấy rời nhà trước 4 giờ chiều hôm qua)

 • Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ. Hành động xảy ra trước dùng thì quá khứ hoàn thành – hành động xảy ra sau dùng thì quá khứ đơn.

Ví dụ: Before she went to bed, she had done her homework. (Trước khi cô ấy đi ngủ, cô ấy đã làm xong bài tập)

 • Dùng trong câu điều kiện loại 3

Ví dụ: If you had studied hard, you could have passed the entrance examination. (Nếu bạn học hành chăm chỉ, bạn đã đậu kỳ thi đại học)

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

Trong câu chứa các từ:

 • By the time, prior to that time
 • As soon as, when
 • Before, after
 • Until then

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past Perfect Continuous

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động cũng xảy ra trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: Sam gained weight because he had been overeating

      I had been thinking about that before you mentioned it

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Trong câu thường chứa:

 • Before, after
 • Until then
 • Since, for

Thì tương lai đơn – Simple Future

Thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Simple future tense) được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

Công thức thì tương lai đơn

cấu trúc thì tương lai đơn

Cách dùng thì tương lai đơn

 • Diễn tả một dự đoán nhưng không có căn cứ.

Ví dụ: I think It will rain. 

 • Diễn tả một quyết định đột xuất ngay lúc nói.

Ví dụ: I will bring coffee to you. 

 • Diễn tả lời ngỏ ý, một lời hứa, đe dọa, đề nghị.

Ví dụ: I will never speak to you again. 

 • Dùng trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại I.

Ví dụ: If you don’t hurry, you will be late.

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Trong câu thường có:

 • Tomorrow: ngày mai
 • in + thời gian
 • Next week/ month/ year: tuần tới/tháng/năm
 • 10 years from now

Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous

Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Công thức thì tương lai tiếp diễn

cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

Cách dùng thì tương lai tiếp diễn

Diễn tả hành động hay sự việc đang diễn ra ở một thời điểm xác định trong tương lai hoặc hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai. 

Đôi khi nó cũng diễn tả hành động sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu.

Ví dụ: She will be climbing on the mountain at this time next Saturday

      The party will be starting at nine o’clock

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp diễn

Trong câu thường chứa các cụm từ:

 • Next year, next week
 • Next time, in the future
 • And soon

Thì tương lai hoàn thành – Future Perfect

Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense) dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

Công thức thì tương lai hoàn thành

cấu trúc thì tương lai hoàn thành

Cách dùng thì tương lai hoàn thành

Diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

Ví dụ: She will have finished her homework before 11 o’clock this evening.

      When you come back, I will have typed this email.

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành

Trong câu chứa các từ:

 • By, before + thời gian tương lai
 • By the time …
 • By the end of +  thời gian trong tương lai

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future Perfect Continuous

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

Ví dụ: I will have been studying English for 10 year by the end of next month

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Trong câu xuất hiện các từ:

 • For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai
 • For 2 years by the end of this
 • By the time
 • Month
 • By then

Mẹo ghi nhớ 12 thì trong tiếng Anh

Bảng các thì trong tiếng Anh – Tóm tắt

bảng tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh

Nhớ động từ dùng trong các thì trong tiếng Anh

Mỗi thì sẽ có các cấu trúc ngữ pháp và những cách sử dụng khác nhau, để ghi nhớ được điều này, các bạn phải nắm rõ các quy tắc xây dựng của mỗi thì, có như vậy việc học 12 thì tiếng Anh cơ bản sẽ không bị nhầm lẫn nữa.

Đối với các thì hiện tại, động từ và trợ động từ được chia ở cột thứ nhất trong bảng động từ bất quy tắc. 

Đối với các thì quá khứ, động từ cũng như trợ động từ sẽ được chia theo cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc. 

Đối với các thì tương lai, bắt buộc phải có từ “will” trong câu và động từ có hai dạng là “to be” và “verb-ing”.

Thực hành và luyện tập

Với tiếng Anh nói chung và các thì nói riêng, việc quan trọng nhất vẫn là luyện tập, thực hành.

Cho dù bạn học rất kỹ lý thuyết nhưng nếu không chịu khó thực hành thì cũng rất nhanh quên. 

Hãy chăm chỉ làm bài tập sau mỗi bài học về các thì, chắc chắn, kiến thức về 12 thì trong tiếng Anh sẽ không còn là vấn đề với bạn.

Tìm một trung tâm tiếng Anh để học thật hiệu quả

Nếu việc tự học khó khăn và bạn thấy mình tiếp thu kiến thức không được nhiều,  hãy tìm một trung tâm thật uy tín để học hiệu quả hơn nhé. Giáo viên sẽ giúp bạn hiểu thật sâu vấn đề, bên cạnh đó có bạn học cùng sẽ giúp việc học không còn nhàm chán nữa.

Hiện nay, trong các trung tâm tiếng Anh, IELTSMindX là cơ sở uy tín, được nhiều người học tin tưởng và đánh giá rất cao. Với đội ngũ giáo viên giàu năng lực, giáo trình bài bản, IELTSMindX tự hào đã giúp hàng nghìn bạn học viên làm chủ được tiếng Anh và đạt được số điểm IELTS như mong muốn, từ đó tự tin hơn trong học tập, công việc và cuộc sống. 

Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Bài 1: Chia thì với các từ cho sẵn trong ngoặc

1. My grandfather never (fly) … in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

2. In all the world, there (be) … only 14 mountains that (reach) … above 8,000 meters.

3. When I (come) …., she (leave) …. for Nha Trang 10 minutes ago.

4. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) … at the airport, Mary (wait) … for me.

5. I (visit) … my uncle’s home regularly when I (be) … a child.

6. David (wash) … his hands. He just (repair) … the TV set.

7. The car (be) … ready for him the time he (come) … tomorrow.

8. When we (arrive) … in London tonight, it probably (rain) ….

9. London (change) … a lot since we first (come) … to live here.

10. On arriving at home I (find) … that she just (leave) … a few minutes before.

Bài 2. Tìm lỗi sai và sửa

 1. They took my pencils, ripped my books and then laugh at me.
 2. Susie goes out 4 hours ago and hasn’t come back, I’m worried.
 3. Honey, have you seen my white shirt anywhere? Our daughter need it for a school project.
 4. How did I met your mother? Well, we were both running late for work that day and then we was bumped into each other.
 5. Stop! You being hurting yourself!
 6. By the time I came, she is no where to be seen.
 7. This song is so good that I have been listening to it since 4 hours.

Đáp án: 

Bài 1: 

1. has never flown

2. are – reach

3. came – had left

4. arrive – will be waiting

5. visited – was

6. is washing – has just repaired

7. will have been – comes

8. arrive – will probably be raining

9. has changed – came

10. found – had just left

Bài 2: 

 1. laugh -> laughed
 2. goes -> went
 3. need -> needs
 4. was bumped -> bumped
 5. being hurting -> are hurting
 6. is -> was
 7. since -> for

Trên đây là kiến thức tổng hợp chung về 12 thì trong tiếng Anh. Tương ứng với từng thì, IELTSMindX đã có bài viết cụ thể giải thích chi tiết, bạn click vào link của từng thì tương ứng nhé. Ngoài kiến thức về các thì trong tiếng Anh, các bạn hãy vào Ngữ pháp tiếng Anh để học thêm nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh khác nha.